ZASTĘPCA
KOMENDANTA GARNIZONU GDYNIA


Komandor podporucznik Krzysztof WALKOWIAK urodził się 11 listopada 1965 roku w Słubicach. Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej (1988), gdzie ukończył również w 2007 roku studia podyplomowe o kierunku zarządzanie kryzysowe. Po ukończeniu studiów w Akademii Marynarki Wojennej od 1988 roku służył w helskiej 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w 13 Dywizjonie Trałowców na stanowiskach zastępcy dowódcy grupy okrętów, a następnie oficera sztabu dywizjonu.

W 1997 roku przeniesiony został do sztabu 9 FOW, gdzie wykonywał obowiązki na stanowiskach w Oddziale Wychowawczym oraz Wydziale Personalno-Wychowawczym. W styczniu 2003 roku wyznaczony na stanowisko Kierownika Klubu Garnizonowego Hel. W kwietniu następnego roku objął stanowisko Komendanta Garnizonu Hel. Rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej kmdr ppor. Krzysztof Walkowiak wyznaczony został z dniem 01.07.2007 r. na stanowisko Zastępcy Komendanta Garnizonu Gdynia.

Ma syna 21 lat. Interesuje się wędkarstwem, motoryzacją i militarystyką.

POWRÓT